CORONA UPDATE

Beste “Elk Weird’Hem”leden ,

In deze mooie tijd van het jaar is het spijtig dat we minder goed nieuws moeten meegeven .

Gezien de maatregelen uitgaande van de Covid-commissies, (maatregelen zijn verwarrend en soms inconsequent,) zijn wij genoodzaakt onze komende activiteiten uit te stellen naar veiliger tijden, momenteel tot 28 januari.

De definitieve teksten van de regeringen moeten nog wel gepubliceerd worden en juist worden gelezen.

Biljarten in zaal zou niet mogen.

Biljarten in café wordt nog in vraag gesteld.

Momenteel is het wachten op duidelijkheid en daar kijken wij naar uit om onze competities te kunnen verder zetten. We kijken uit en zullen jullie verder informeren.

Onze receptieplannen met tornooi van 7 januari 2022 gaan  dus niet door ook mede voor onze veiligheid .

Onze biljartzorgen opzij zettend biedt uw clubbestuur, samen met Carine en de Eiktak-crew, aan elk clublid en zijn familie zijn KERSTWENSEN aan .

Moge in onze maatschappij in het algemeen en in onze biljartclub in het bijzonder een mentaliteit van verdraagzaamheid en kameraadschap zegevieren.

Met “Elk Weird’Hem” groeten,

Het bestuur