Nieuwsbrief 2019-20/06

Koninklijke Biljartclub “Elk Weird’Hem”

Markt 16 9900 Eeklo

 

NIEUWS -------- NIEUWS --------- NIEUWS --------- NIEUWS --------- NIEUWS

 

Beste Clubleden , Sportliefhebbers ,

 

Op maandag 15 juni jongstleden hebben wij dus onze biljartactiviteit hernomen in ons lokaal .

Volgens de kalender was iedereen op post en gedreven bezig met het driebanden ook rekening
houdend met de coronareglementen .

Het clubbestuur had tijdens zijn laatste vergadering gedacht onze maandelijkse prijskampavond
te kunnen hernemen op 19 juni eerstkomend maar bij nader toezien is het nog te vroeg om
daar mee aan te vatten . Als we kijken hoe de vorige afleveringen waren en deze vergelijken
met de coronavoorwaarden dan wisten we dat dit niet op dezelfde wijze kon gebeuren . We
gingen afstand bewaren door te spelen op de 1 op de 3 . Onder ons zijn er nog meerdere leden
die aarzelen om te hervatten. Daarom is uitstellen tot in juli en nadenken aangewezen.

De jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering gaat eveneens door in juli .De uitnodiging volgt .

De Koninklijke Belgische Biljartbond vraagt aan onze club de federatieve inschrijvingen te
regelen. Daarvoor is het nodig dat we de koppen bij elkaar steken om de ploegen samen te
stellen. BIJ DEZE DE UITNODIGING OM DE VERGADERING OP WOENSDAG 24 JUNI a.s. TE
KOMEN BIJWONEN OM 19.OO U IN DE EIKTAK .

Wij sturen deze uitnodiging naar alle clubleden om de mogelijkheid aan te bieden af te komen .
Men kan vragen stellen hoe dit gaat . Men kan spelen in groep tegen andere clubs. Men is
steeds op tijd thuis . etc… Uw voorzitter en anderen kunnen getuigen dat deze competities
geestig en verrijkend zijn.

 

Ziezo tot daar verblijvend in naam van alle bestuursleden en van Carine

 

Etienne Bruggeman

Voorzitter