Nieuwsbrief 2017-18/01

Beste biljartvrienden,Het werkjaar 2016 – 2017 is nog maar pas afgelopen en een nieuw sportjaar staat reeds op de drempel om te starten .

Uw clubbestuur heeft al heel wat werk verzet in de voorbereiding van het komende sportjaar 2017 – 2018.

Met een zeker ongeduld kijken we allen uit naar de competities  van Vrijspel en Kaderspel die aanvangen begin september eerstkomend.

Opnieuw worden de wapens gesmeed, voor bepaalde disciplines binnen twee groepen A. en B., voor het behalen van het kampioenschap.

Hier mogen we ook vermelden dat ons ledenbestand vermeerderd is tegenover vorig jaar.

Onze nieuwe leden heten we dan ook van harte welkom !!!

Het bestuur van onze biljartclub blijft ongewijzigd en doet er alles aan om van het nieuwe sportjaar 2017- 2018 een succes te maken.

Meer nieuws en details verneemt U op onze algemene vergadering van vrijdag 18 augustus  eerstkomend. Zie uw uitnodiging.

Voorafgaand wil ik nog de aandacht vestigen op het open driebandtornooi op de matchbiljart "Memorial BO - EREPRIJS Rombouts Koffie" dat momenteel in ons lokaal  doorgaat en waarvan de finale wordt gespeeld op ZONDAG  20 AUGUSTUS e.k. vanaf 14.00 u.

Iedereen is welkom.

Vindt ook in de rubriek Beker Der Gewesten de nieuwe kalenders voor het komende seizoen

Om deze brief af te sluiten wens ik  iedereen een goed, sportief, aangenaam en succesvol biljartseizoen 2017-2018.

In naam van Koninklijke Biljartclub “Elk Weird‘Hem”

Etienne Bruggeman

Voorzitter