Nieuwsbrief 2019-20/02

Beste Clubleden, Vrienden en Biljartliefhebbers,

 

Ons Sportjaar loopt goed vooruit. We zien  de herfst kleuren, de dagen korten flink  en de feestdagen trekken al een oog naar ons . Wij biljartfanaten laten zich niet afleiden en spelen gedreven onze wedstrijden Vrij en Kader verder in ons lokaal “De Eiktak”.

Zo als de meesten wel weten is Carine  geopereerd  en aan het revalideren . Johny en Sonja nemen met onderscheiding haar taken over waarvoor “onze dank”.

In naam van iedereen “ Carine,  een goed herstel en een vlug wederzien gewenst !! “

De volgende Maandelijkse Ledenprijskamp gaat door op vrijdag 20 december aanstaande.

Het einde van de Matchen Vrij en Kader  is voorzien voor half december met een marge voor inhalen van uitgestelde wedstijden en opmaken van de eindrangschikking. Nadien maken we ons op voor de feestdagen met als orgelpunt de nieuwjaarsreceptie ter gelegenheid van de maandelijkse prijskamp  

Plaats die 3de januari 2020 alvast op uw agenda.

Ondertussen worden de lijsten voor inschrijven “ Bandstoten” uitgehangen. Vroeg genoeg lezen en eventueel bekijken van het aantal te spelen punten is aangewezen.

Onze website is een mooi en nuttig podium waar velen hun weg in vinden dankzij het werk van Alain en Jean-Pierre. Als informatie-middel is internet ook in de club onmisbaar geworden en op de dag van vandaag  is onze website reeds 53.984 keer bezocht. Waardering voor eenieder.

Wat de speelkalenders betreft wil ik nog bij deze vragen  aan onze leden ook oog te hebben voor de Federatie Wedstrijden die in ons lokaal worden gespeeld zowel in groep ( Beker der Gewesten ) als individueel . Een aanmoediging doet deugd en geeft de spelers vleugels.

 

Tot daar beste Vrienden en Vriendinnen . Als slot staat U mij nog toe aan iedereen verder succes toe te wensen in naam van  Carine, Alain, Gaby, Jean-Pierre, Marc en Bertrand .

 

Etienne Bruggeman

Uw voorzitter