Nieuwsbrief 2017-18/02

Beste clubleden , vrienden en vriendinnen,

Alweer een jaar dat naar zijn einde afstevende en een begin van 2018 . Wat gaat de tijd snel . Soms willen wij hem tegenhouden en voor andere dingen  kan hij niet snel genoeg gaan. Dat is eigen aan  het leven …

Het verenigingsleven is niet eenvoudig te organiseren. Op alle vlakken binnen onze samenleving zoekt men naar evenwicht en naar een goede balans tussen wat het individuele aangaat en wat we ten dienste van een ander doen. Het eerste van beide polen wordt te dikwijls als belangrijkst beschouwd. Dit is jammer voor de verenigingen en voor de samenleving.

In onze “Elk Weird’Hem” is het ook zo te vaak. Als eenieder geen rekening houdt met de speeldagen en uren van de ander dan is de organisatie van de wedstrijden niet goed te krijgen. Een helpende hand uitsteken voor wedstrijdbegeleiding zowel voor club- als federatiewedstrijden is geen karwei als men elkaar aflost en als men ook graag naar het biljarten kijkt om eventueel zelf ter zake bij te leren.

Voor het nieuwe 2018 heb ik meerdere wensen.

-          Ik wens voor iedereen een begin van vele mooie levensjaren . Jaren van zorgzaamheid voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Goede afwisseling wat betreft werken en ontspanning, wat betreft gezinsleven en hobby’s .

-          Voor onze “Elk Weird’Hem” wens ik een goede voortzetting van de competities, wens ik goede en betere wedstijdresultaten voor elk clublid, een herhaling van succes voor de komende tornooien , een zelfrijzende samenhorigheidsgevoel en zo voort ….

-          Voor ons biljartlokaal, onze “Eiktak” met Carine en Johny, Sonja en Stefanie wensen wij  het allerbeste .

Wij vestigen tenslotte nog even de aandacht op de komende nieuwjaarsreceptie met tornooi van 12 januari. Iedereen is welkom .

 

Tot ziens en wederhoren

Etienne, Carine, Danny , Gaby, Bertrand, Marc en Marnix


 

Nieuwsbrief 2017-18/01

Beste biljartvrienden,Het werkjaar 2016 – 2017 is nog maar pas afgelopen en een nieuw sportjaar staat reeds op de drempel om te starten .

Uw clubbestuur heeft al heel wat werk verzet in de voorbereiding van het komende sportjaar 2017 – 2018.

Met een zeker ongeduld kijken we allen uit naar de competities  van Vrijspel en Kaderspel die aanvangen begin september eerstkomend.

Opnieuw worden de wapens gesmeed, voor bepaalde disciplines binnen twee groepen A. en B., voor het behalen van het kampioenschap.

Hier mogen we ook vermelden dat ons ledenbestand vermeerderd is tegenover vorig jaar.

Onze nieuwe leden heten we dan ook van harte welkom !!!

Het bestuur van onze biljartclub blijft ongewijzigd en doet er alles aan om van het nieuwe sportjaar 2017- 2018 een succes te maken.

Meer nieuws en details verneemt U op onze algemene vergadering van vrijdag 18 augustus  eerstkomend. Zie uw uitnodiging.

Voorafgaand wil ik nog de aandacht vestigen op het open driebandtornooi op de matchbiljart "Memorial BO - EREPRIJS Rombouts Koffie" dat momenteel in ons lokaal  doorgaat en waarvan de finale wordt gespeeld op ZONDAG  20 AUGUSTUS e.k. vanaf 14.00 u.

Iedereen is welkom.

Vindt ook in de rubriek Beker Der Gewesten de nieuwe kalenders voor het komende seizoen

Om deze brief af te sluiten wens ik  iedereen een goed, sportief, aangenaam en succesvol biljartseizoen 2017-2018.

In naam van Koninklijke Biljartclub “Elk Weird‘Hem”

Etienne Bruggeman

Voorzitter