Nieuwsbrief 2019-20/03

                                         UITNODIGING

               NIEUWJAARSRECEPTIE                            CLUBPRIJSKAMP 4

 

Beste clubleden en familie,

 Het nieuwe jaar 2020 nadert snel en onverbiddelijk.

Om het  jaar 2020 lustig en speelvaardig in te zetten komen we zoals reeds goed geweten bijeen in ons Lokaal “De Eiktak” op vrijdag de derde januari 2020.

Aldaar zullen we ons overgeven aan Brood en Spelen.

Bijeenkomst  om 18.00 u. voor Nieuwjaarswensen vergezeld van droog en nat .

Vanaf 19.00 u. loting en Start van de Prijskamp  .

In verloop van de avond wordt aan ieder aanwezig clublid het Traditioneel Nieuwjaarsgeschenk overhandigd.

Iedereen is vanzelfsprekend van harte welkom. Onze mannelijke leden mogen gerust hun partner op romantische wijze uitnodigen eveneens aanwezig te zijn. Evenzo voor onze vrouwelijke leden.

Uw clubbestuur wil wel op voorhand weten wie er inschrijft voor dit prachtig gebeuren. Dit is een kwestie van te weten wat we moeten aanschaffen.

Daarom is inschrijven met vermelding van hoeveel personen noodzakelijk !!!

 ten laatste op 20 december 2019 bij Carine en/of een bestuurslid.

Ziezo tot daar  in naam van het bestuur

 

Etienne Bruggeman