Biljart in horeca

Beste leden,

Eindelijk zien we het einde van de tunnel, een groot deel van onze clubs kan zijn lokaal weer openen, helaas heeft de regering nog geen besluit genomen over het biljarten in cafés.
Voorlopig kunnen enkel de aparte, private zalen die enkel aan het biljart gewijd zijn spelers ontvangen, en dit met respect voor de covid-regels die van kracht zijn, zoals bijvoorbeeld het gebruik van het luchtmeettoestel (CO2), social distancing, … zie de gids van de horeca en de sites van de overheid.

Een versoepeling is voorzien voor de maand juli, nog even geduld voor sommigen.

Opgelet, deze regels kunnen van regio tot regio, en zelfs van gemeente tot gemeente, veranderen; het is noodzakelijk inlichtingen in te winnen bij de plaatselijke autoriteiten.

Zorg goed voor jezelf.
Benny Van Goethem
Voorzitter FRBB/KBBB

Seizoen 2020-2021

Beste leden,


Naar aanleiding van de huidige situatie en het weinig positieve nieuws voor de nabije toekomst met betrekking tot Covid19 pandemie, heeft de Raad van Beheer, tijdens haar vergadering van 30/01/2021 unaniem besloten om het seizoen 2020/2021 te beëindigen.
Deze beslissing doet ons enorm veel pijn, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen, we weten niet wat de toekomst zal brengen. We kunnen speeldata niet voor onbepaalde tijd blijven uitstellen. Dit besluit zal sommige mensen ongelukkig maken, en wij rekenen op hun begrip.

Wij hopen natuurlijk dat de clubs snel weer open kunnen, zodat hun leden het genot van het biljarten, de gezelligheid en het samenzijn weer kunnen ervaren.
Voor dit seizoen zijn alle nationale competities stopgezet.

Wij moeten misschien een oplossing vinden om de vertegenwoordigers van onze federatie op de verschillende CEB- en UMB-kampioenschappen te bepalen. Wij wachten hiervoor op de beslissing met betrekking tot de voortzetting van deze internationale kampioenschappen.

Voor dit seizoen wordt een minimumbedrag van 15€ aangerekend, deze 15€ omvat de prijs voor het maken van de lidkaart, de individuele verzekering en het begin van het seizoen.
Voor kleine kaarten wordt er 5€ aangerekendDe verzekering van 25€ per club zal worden aangerekend, dit is een verplichting.Voor de jeugd zal geen bijdrage verschuldigd zijn.

Er worden geen inschrijvingen in rekening gebracht voor beker van België, beker der Gewesten (nationaal), NIDM, Mixte en Alexis.
Onze grootste wens is natuurlijk om het seizoen 2021/2022 in optimale omstandigheden te kunnen starten. Wij zullen de tijd die ons rest, optimaal benutten om bepaalde projecten te concretiseren, terwijl wij tot uw beschikking blijven staan.

Zorg goed voor jezelf, je familie, je vrienden, we hebben je nodig om sterker terug te komen.

Met vriendelijke groeten

Benny Van Goethem

 
 

Federatieve leden

KEWH - FEDERATIEVE DEELNEMERS GESPONSORD DOOR GARAGE WULFFAERT -HYUNDAI !!!

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

REG.01-RIO-190826

Sportreglementen-2020

Nieuwe versie van 25-09-2020

Arbitragereglementen-2019-2020-V20190721-1

Aansluitingsformulier Koninklijke Belgische Biljartbond

Indien U wenst aan te sluiten bij de KBBB,
Gelieve bijgaand formulier in te vullen en te bezorgen bij :
1) De federatieve sportbestuurder GEIRNAERT Marc of
2) Onze lokaalhoudster DOBBELAERE Carine.