Biljart in horeca

Beste leden,

Eindelijk zien we het einde van de tunnel, een groot deel van onze clubs kan zijn lokaal weer openen, helaas heeft de regering nog geen besluit genomen over het biljarten in cafés.
Voorlopig kunnen enkel de aparte, private zalen die enkel aan het biljart gewijd zijn spelers ontvangen, en dit met respect voor de covid-regels die van kracht zijn, zoals bijvoorbeeld het gebruik van het luchtmeettoestel (CO2), social distancing, … zie de gids van de horeca en de sites van de overheid.

Een versoepeling is voorzien voor de maand juli, nog even geduld voor sommigen.

Opgelet, deze regels kunnen van regio tot regio, en zelfs van gemeente tot gemeente, veranderen; het is noodzakelijk inlichtingen in te winnen bij de plaatselijke autoriteiten.

Zorg goed voor jezelf.
Benny Van Goethem
Voorzitter FRBB/KBBB

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Federatieve leden

KEWH - FEDERATIEVE DEELNEMERS GESPONSORD DOOR GARAGE WULFFAERT -HYUNDAI !!!

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

KEWH Deelnemers criteria

Deelnemers K.EWH aan criteria KBBB Beide Vlaanderen

REG.01-Reglement van Inwendige Orde

Versie 21-08-24

Sportreglementen 2021

Versie 1-1-17-07-2021

Arbitragereglementen

Versie 2019-2020-V20190721-1

Aansluitingsformulier Koninklijke Belgische Biljartbond

Indien U wenst aan te sluiten bij de KBBB,
Gelieve bijgaand formulier in te vullen en te bezorgen bij :
1) De federatieve sportbestuurder GEIRNAERT Marc of
2) Onze lokaalhoudster DOBBELAERE Carine.