REG.01-RIO-190826

Sportreglementen-2019-versie-1-6-29-01-2020

Arbitragereglementen-2019-2020-V20190721-1

Aansluitingsformulier Koninklijke Belgische Biljartbond

Indien U wenst aan te sluiten bij de KBBB,
Gelieve bijgaand formulier in te vullen en te bezorgen bij :
1) De federatieve sportbestuurder GEIRNAERT Marc of
2) Onze lokaalhoudster DOBBELAERE Carine.