Verstrengde coronamaatregelen

Beste leden 


De federale regering heeft besloten om alle horecabedrijven voor een periode van vier weken te sluiten, met een evaluatie na twee weken.
Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om wedstrijden te spelen tijdens deze vier weken.

Wat er na deze vier weken zal worden besloten, is nog niet vastgesteld. Maar dit betekent niet dat we het seizoen 2020/2021 al moeten annuleren. Laten we optimistisch zijn.

Alle officiële districts-, regionale en nationale wedstrijden zijn voorlopig geschorst.

Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen verdere maatregelen worden genomen. Alle districts-, regionale en nationale commissies zullen hun uiterste best moeten doen om onze leden te laten genieten van hun favoriete sport, het biljarten, rekening houdend met de veiligheid en gezondheid van onze spelers, en met de wettelijke bepalingen die van kracht zullen zijn.

Gezien de maatregelen genomen door de federale overheid vorige vrijdag 30/10,

Gezien de huidige toestand en de eveneens even onzekere nabije toekomst na 15/12,

Gezien de nog heel wat te spelen kwalificaties voor deze Multis,

Gezien de vele onbeantwoorde vragen en het niet bekomen van garanties,

Wordt de Raad van Beheer verplicht om de Multis Blankenberge NIET te organiseren in januari 2021.

Uiteraard dienen we oplossingen te bedenken om deze finales op een andere manier te laten doorgaan wanneer de gezondheidssituatie dit toelaat.

Deze beslissing is hard en doet pijn, maar we moeten handelen in het algemeen belang van onze leden en onze sponsors.

Onze grootste uitdaging moet nu zijn om, door met zijn allen samen te werken, erin te slagen deze pandemie te verslaan en daarna onder de best mogelijke omstandigheden onze sport terug te kunnen beoefenen.

 

Hou het veilig en gezond !

Benny Van Goethem

Federatieve leden

KEWH - FEDERATIEVE DEELNEMERS GESPONSORD DOOR GARAGE WULFFAERT -HYUNDAI !!!

 

REG.01-RIO-190826

Sportreglementen-2020

Nieuwe versie van 25-09-2020

Arbitragereglementen-2019-2020-V20190721-1

Aansluitingsformulier Koninklijke Belgische Biljartbond

Indien U wenst aan te sluiten bij de KBBB,
Gelieve bijgaand formulier in te vullen en te bezorgen bij :
1) De federatieve sportbestuurder GEIRNAERT Marc of
2) Onze lokaalhoudster DOBBELAERE Carine.