Federatieve leden

KEWH - FEDERATIEVE DEELNEMERS GESPONSORD DOOR GARAGE WULFFAERT -HYUNDAI !!!

 

 

KEWH Deelnemers criteria

Deelnemers K.EWH aan criteria KBBB Beide Vlaanderen

REG.01-Reglement van Inwendige Orde

Versie 21-08-24

Sportreglementen 2021

Versie 1-1-17-07-2021

Arbitragereglementen

Versie 2019-2020-V20190721-1

Aansluitingsformulier Koninklijke Belgische Biljartbond

Indien U wenst aan te sluiten bij de KBBB,
Gelieve bijgaand formulier in te vullen en te bezorgen bij :
1) De federatieve sportbestuurder DE BAETS Danny
2) Onze lokaalhoudster DOBBELAERE Carine.