Beste Clubleden ,

Van de week is het voltallig clubbestuur bijeen geweest om het programma van het komend sportjaar 2022 – 2023  samen te stellen.

Dit is in goede orde verlopen en het is nu onze taak jullie verder te informeren .

Daarvoor  deze 

UITNODIGING

TOT HET BIJWONEN VAN DE KOMENDE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING

DEZE GAAT DOOR OP 26 AUGUSTUS 2022 OM 19.00 UUR IN ONS LOKAAL DE “ EIKTAK” .

Verwelkoming door de Voorzitter :

Sportbestuurder Jean Pierre Versporten bespreekt de clubcompetities en het intern sportreglement :

Sportbestuurder Danny De Baets stelt het programma voor de federatie activiteiten voor :

Patje Silversmet bespreekt het nieuwe materiaal plus de behandeling ervan :

Gaby Trenson en Marc De Lobel zijn ter info aanwezig voor wat betreft hun functies van respectievelijk penningmeester en public relations .

Het is belangrijk dat jullie aanwezig zijn.

Uw goedkeuring voor de  samenstelling van het bestuur,

voor het  biljartprogramma en voor de sportieve afspraken is voor ons belangrijk.  

Wat denken jullie ? Nieuwe ideeën zijn welkom . Kennismaking met nieuwe leden is mogelijk .

Tot binnen kort. HOP HOP  “Elk Weird’Hem”

Met sportieve groeten in naam van het clubbestuur

Etienne Bruggeman

Voorzitter/Secretaris

!!!

2020 - 2021 - Reglement Van Inwendige Orde (RIO)